نحوه آشنایی تون با استارگالری؟
جستجو در موتورهای جستجوگر :
8 نفر - 50%
تلگرام :
3 نفر - 18.75%
اینستاگرام :
2 نفر - 12.5%
اپلیکیشن :
1 نفر - 6.25%
حضوری :
1 نفر - 6.25%
موارد دیگر :
1 نفر - 6.25%